• حلب الاطعمة الاصيلة
Granfino Farofa de Madioca 500g

3,49 €

Sinha Flocao de Milho 500g

1,99 €

شيبس بومبيسسيتو الاحمر 100غ

2,99 €

Yoki Farinha de Macedonia 500gr

2,09 €

Diamir Corazones de Palmito 800g

6,49 €

Nestle Chocolate en polvhino 400g

5,59 €

  • جديد
نستله لايت كونديسادو 397 غ

3,69 €

نستله لايت كوندنسادو تراديسيونا 370 غ

3,05 €

  • غير متوفر
Yoki Farofa de Mandioca Tradicional 500g

2,99 €

Yoki Polviho Azedo 500g

4,49 €

Yoki Polviho Doce 500g

3,79 €

Amafil Polviho Doce 500g

2,09 €

  • غير متوفر
Amafil Farofa Pronta Tradicional 500gr

2,90 €

Cepera Goiabada Cascao 400gr

2,09 €

De Terrinha Tapioca Hidratada 500g

2,49 €